loader image

Teenused

Juhtimisarendus

Juhtimine on organisatsioonide üks suuremaid edu allikaid – ometi tegeletakse sellega tihti kõige vähem. Enamasti langeb iga juhi individuaalseks kohustuseks leida hea juhtimise viis. Aga see ei pea nii olema. Organisatsioon võib ka luua süsteemi, millest kasvavad ja arenevad edukad juhid – igal juhtimise tasandil.

Juhtimisarendus aitab luua selle süsteemi.

Strateegia ja arengukavad

Strateegia on kummaline nähtus – kõigile on selge, et selleks, et kuhugi jõuda, peame minema ühiselt kokkulepitud suunas. Aga maailm on kompleksne ja suurema sihini jõudmise viis muutub koos inimeste, organisatsioonide ja tehnoloogiatega.

Kuidas luua strateegiaid, mis omaksid mõju, kõnetaksid ja ei oleks liiga rigiidsed? Aitan leida selleks viisi.

Organisatsioon ja protsessid

Miks on mõnikord nii, et personaliosakond teeb head värbamistööd, aga personalivoolavus on ikkagi kõrge? Miks me projekte tihti viimasel hetkel lõpetame? Kuidas teha nii, et tehtud töö tooks võimalikult palju tulemusi?

Organisatsiooni ja selle protsesside juhtimine on valdkond, mis aitab tuua individuaalsed osakonnad, projektid ja inimesed kokku üheks tervikuks võimalikult efektiivselt.

Meeskonnajuhtimine

Organisatsiooni juhtimine algab inimeste juhtimisest. Kui tippmeeskond töötab hästi, võtavad juhid üle positiivsed mehhanismid omaenda osakondade ja meeskondade juhtimisel.

Selle teema raames saame arutada, kuidas võiksid meeskondade juhid Sinu organisatsioonis oma tugevusi ja oskuseid paremini rakendada.