loader image

Konsultatsioon

Konsultatsioon

NB! Konsultatsiooni teemadel võta palun ühendust läbi DD StratLabi.

Mulle meeldib lahendada keerulisi strateegilisi probleeme, mis asuvad (praktilise) strateegilise juhtimise ja (teoreetilise) ühiskonnamõtestamise vahepeal. Aitan mõtestada ühiskondlikke muutusi, vajadusi ja võimalusi ning ühendada neid mõtestusi omakorda praktilise strateegilise plaaniga konkreetse organisatsiooni jaoks.

Aitan organisatsioonidel ise enda probleeme lahendada

Minu protsess algab esmalt organisatsiooni ja valdkonna tundmaõppimisega. Selleks vestlen tavaliselt kõigepealt juhtkonna liikmetega ning vajadusel intervjuuerin teisi organisatsiooni liikmeid/töötajaid või viin läbi vaatluse, mõistmaks paremini organisatsioonisiseseid protsesse.

Teiseks aitan organisatsiooni juhtkonnal mõtestada ja planeerida protsess, mille abil oleks kõige praktilisem probleeme analüüsida ning strateegiat analüüsi järelduste põhjal luua.

Kolmandaks olen valmis ise selle protsessi jooksul neutraalse osapoolena strateegiakohtumisi, koosolekuid, seminare ja konverentse modereerima ning seda protsessi muudel viisil aitama edukalt läbi viia.

Mulle meeldib minna probleemidesse sisse süvakuti ning kogu süsteemi toimemehhanismidest aru saada. Nii loon mudeli, mille abil saan aidata organisatsioonidel leida lahendusi probleemidele strateegia, muudatuste juhtimise, struktuuri, kommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja mõju teemadel.

Keda aidata soovin

Kuna mu aeg on üsna piiratud (millega tegelen), siis saan poole aasta jooksul võtta ette maksimaalselt ühe strateegilise nõustamise projekti. See tähendab, et ma valin neid projekte väga põhjalikult ning võtan vastu vaid selliseid, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

  1. Pöörduja on ise lahendamisest huvitatud ning on juba proovinud erinevaid võimalike variante.
  2. Organisatsioon, mida aitan, püüdleb mõne ühiskondliku probleemi lahendamise või positiivse potentsiaali realiseerimisega.
  3. Probleem, mida lahendama hakkan, on uus (st ma ei ole sama asja juba lahendanud mujal) ja väljakutsuv.

Nõustan hea meelega igat tüüpi organisatsioone – 10 000 töötajaga rahvusvahelisest ettevõttest ja 5 liikmega MTÜni. Võta minuga julgelt ühendust (martin.noorkoiv@dorpatensis.ee) ja ma annan teada, kas mul on parasjagu aega ja võimalust Sinu organisatsiooni aitamiseks.