loader image

Üliõpilaskonna Sihtasutus

Üliõpilaskonna Sihtasutus

2013-2015
2014-2017
2017-...

Nõukogu liige
Vabatahtlik
Nõukogu esimees

Et Tartust saaks maailma kõige arendavam keskkond noortele.

Üliõpilaskonna sihtasutus loob OLE ROHKEM vaimu Tartus. Edendab mõtteviisi, et õige tudeng otsib alati viise kuidas areneda – olemaks homme parem kui täna. Et me ei kutsuks lihtsalt andekaid noori Tartusse õppima, vaid et Tartust saaks koht, kus igaühe anded võiksid avalduda ning samm-sammult õitsele puhkeda.

Mis ma tegin?

Tegutsedes Domus Dorpatensises, märkasin, et Tartu noorteorganisatsioonide maastik on laialivalguv ja veidi unine. 2009. aastal käivitasin DD alt Noorte Liidrite võrgustiku, mille tegevuseks oli Tartu noorteorganisatsioonide ümarlaudadele kokkutoomine, et pakkuda platvormi kogemuste jagamiseks ja koostöökohtade leidmiseks.

Mitu aastat hiljem, kui võrgustik oli liikunud hoopis koolituse suunda, märkasin, et koostööd ja konkurentsi on jätkuvalt noorteorganisatsioonide vahel vähe. Kandideerisin TÜ üliõpilasesinduse juhiks osaliselt just seetõttu, et TÜÜE eestvedamisel saada noorteorganisatsioonide arendamine uue hooga tööle.

Mitme juhatuse ajal leidsin mõtte- ja tegutsemiskaaslasi, kellega koos arendasime varem meenemüügi juriidilise kehana kasutatava sihtasutuse OLE ROHKEM tegevusi eestvedavaks organisatsiooniks. Seda sihtasutust hakkas iseloomustama vabatahtlikkonna pärinemine teistest tudengiorganisatsioonidest, tugev kommunikatsioonitöö silmapaistva brändiga ning süsteemne organisatsioonide juhtimise arendamine.

TÜÜEst välja

Üliõpilasesinduse esimehena aitasin sihtasutusel saada iseseisvaks organisatsiooniks, et OLE ROHKEM tegevused saaksid areneda.

Bränd ja disain

Disainisin OLE ROHKEM. logo, enamuse üldistest visuaalidest (sotsiaalmeedia, postrid, trükised jm) ning lõin veebilehe.

Organisatsiooniks

Aitasin nii nõukogu liikme kui vabatahtlikuna saada sihtasutust organisatsioonina korralikult tööle - struktuur, juhtimine, strateegia, vabatahtlikud, bränd jne.

Sisekultuur

Aitasin välja mõelda ja kujundada omanäolist organisatsioonikultuuri, mille osadeks said muuseas superkangelased ja LEGOd.