loader image

Reelika Alunurm

Juhtimisarendus - ehk kuidas teha nii, et organisatsioon oleks läbivalt hästi juhitud.

MILLEGA MA TEGELEN?

Juhtimisarendus

Minu missioon on juhtimise arendamine – et hea juhtimine oleks läbi mõeldud, nähtav ja väärtustatud. Selle jaoks aitan organisatsioonidel läbi mõelda nende strateegiat, juhtimise protsesse ning seda, kuidas luua pidevalt arenev juhtimise süsteem.Juhin DD StratLabi, konsultatsiooni- ja koolitusüksust, mis toetab ühiskondliku mõjuga organisatsioone. Varasemalt töötasi PricewaterhouseCoopersis juhtimise vanemkonsultandina. Olen osalenud Tartu Ülikooli senati ja teiste juhtkogude töös. Olen juhtinud, koolitanud ja nõustanud erinevaid kolmanda sektori organisatsioone ja võrgustikke. Omandan Tartu Ülikoolis doktorikraadi innovatsiooni juhtimise ja teadmussiirde (knowledge transfer) teemal.

Minu CV

Teenused

Aitan organisatsioonidel läbi mõelda oma juhtimise- ja strateegiaalased küsimused, luua arenemisvõimelised süsteemid ja lähenemisviisid.

JUHTIMISARENDUS

Juhtimine on organisatsioonide üks suuremaid edu allikaid – ometi tegeletakse sellega tihti kõige vähem. Enamasti langeb iga juhi individuaalseks kohustuseks leida hea juhtimise viis. Aga see ei pea nii olema. Organisatsioon võib ka luua süsteemi, millest kasvavad ja arenevad edukad juhid – igal juhtimise tasandil.

Juhtimisarendus aitab luua selle süsteemi.

STRATEEGIA & ARENGUKAVAD

Strateegia on kummaline nähtus – kõigile on selge, et selleks, et kuhugi jõuda, peame minema ühiselt kokkulepitud suunas. Aga maailm on kompleksne ja suurema sihini jõudmise viis muutub koos inimeste, organisatsioonide ja tehnoloogiatega.

Kuidas luua strateegiaid, mis omaksid mõju, kõnetaksid ja ei oleks liiga rigiidsed? Aitan leida selleks viisi.

ORGANISATSIOON & PROTSESSID

Miks on mõnikord nii, et personaliosakond teeb head värbamistööd, aga personalivoolavus on ikkagi kõrge? Miks me projekte tihti viimasel hetkel lõpetame? Kuidas teha nii, et tehtud töö tooks võimalikult palju tulemusi?

Organisatsiooni ja selle protsesside juhtimine on valdkond, mis aitab tuua individuaalsed osakonnad, projektid ja inimesed kokku üheks tervikuks

võimalikult efektiivselt.

MEESKONNAJUHTIMINE

Organisatsiooni juhtimine algab inimeste juhtimisest. Kui tippmeeskond töötab hästi, võtavad juhid üle positiivsed mehhanismid omaenda osakondade ja meeskondade juhtimisel.
Selle teema raames saame arutada, kuidas võiksid meeskondade juhid Sinu organisatsioonis oma tugevusi ja oskuseid paremini rakendada.

Mis on tehtud?

Projektid, organisatsioonid, liikumised, üritused ja muu mille olen loonud või mille loomises osalenud.

Mõtted

Siit leiad minu kõned, intervjuud, esinemised ning artiklid demokraatia, kodanikuühiskonna, hariduse, avaliku arutelu, juhtimise ja muudel teemadel.

Plekktrumm – Tartu Ülikooli rektorivalimiste teemal

Märts 2017Plekktrummi saab vaadata täies mahus siin. Pilt: ERR, Elena Vareiko. Kirjalik kokkuvõte Madis Järvekülg, ERR Kultuuriportaal. Noor teadlane on sunnitud olema administraator „Plekktrummi” saatekülaline oli Tartu üliõpilaskonna esimees Reelika[…]

Read more

OLE ROHKEM.

2014-2016 Idee autor ja kaasasutaja Tahaksid proovida sotsiaalset ettevõtlust? SEIKU oli Tartus tegutsev sotsiaalse ettevõtluse inkubaator. Selle eesmärgiks oli, et Eestis oleks rohkem selliseid ettevõtteid, mis lahendavad ühiskonna probleeme. Selleks[…]

Read more

Üliõpilaskonna Sihtasutus

2013-20152014-20172017-… Nõukogu liigeVabatahtlikNõukogu esimees Et Tartust saaks maailma kõige arendavam keskkond noortele. Üliõpilaskonna sihtasutus loob OLE ROHKEM vaimu Tartus. Edendab mõtteviisi, et õige tudeng otsib alati viise kuidas areneda –[…]

Read more

Tahad teada, mis ma just praegu mõtlen? Jagan oma ideid Facebookis…